SAXEN / Saxophonists


TROMBONES / Trombone Players


TROMPETTEN / Trumpet Players


RITMESECTIE / Rhythm Section

Wij kunnen steeds beroep doen op een aantal bereidwillige vervangers, die wij hiervoor hartelijk wensen te bedanken !

VERVANGERS / Substitutes