+0032(0)475 86 68 12 Johan Coen info@north-side.be

ONZE VASTE ZANGERS / Our Regular Vocalists:

YANNICK BOVY

Zijn vader was gek op Sinatra en Elvis, en Yannick zong al van kindsbeen af lustig mee. Liedjes van Perry Como, Frank Sinatra, Tony Bennet, Liza Minelli, Sammy Davis Jr, … waren hem toen al niet vreemd. Vader-zanger Roberto gaf hem de nodige zangtips en nam Yannick in New York mee naar jazzbars zoals Madama X, naar de Sun Studios en naar Graceland in Mamphis Tennessee. Zijn eerste professionele ervaring was toen Regi Pinxten van Milk Inc. hem vroeg om samen het nummer “Better World Without You” in te zingen. Ook met Kathleen Aerts (ex K3) trad Yannick regelmatig op als gast.
Sedert begin 2010 is Yannick een vaste waarde als zanger bij onze band.

his father was fond of Frank Sinatra and Elvis Presley and as a child Yannick sang their songs lustily with his father. Songs from Perry Como, Frank Sinatra, Liza Minelli, Sammy Davis Jr and so on weren’t strange for him at that time. Father-singer Roberto gave him the necessary knowledge and took Yannick in New York to the jazz clubs as Madama X, tot he Sun Studios and to Graceland in Memphis Tennessee. His first professional experience was when Regi Penxten from Milk Inc. asked him to sing the song ‘Better World Without You’ together. Also with Kathleen Aerts (former member of K3) Yannick performed regular as a guest. From the beginning of 2010 Yannick is a valuable singer in our band.

SWA VANDENBROECK

Algemeen erkend als DE ontdekking van 2015! Deze fantastische zanger werd begin dit jaar zonder podiumervaring voor de leeuwen gegooid en met succes. Het eerste optreden kende een fenomenale triomf en was de start voor een schitterend vervolg.

Zijn zangtalent komt volledig tot zijn recht bij de interpretatie van de nummers van Frank Sinatra, wiens 100e verjaardag gevierd werd in 2015. Dit gaf aanleiding tot talrijke optredens, samen met Sofie, waaronder een prachtconcert op het podium van het O.L.T. het Rivierenhof. We gaan nog veel horen van deze zanger, reken maar!

recognized as the discovery from 2015! This fantastic singer without stage experience performed successfully at the beginning of the year. His performance was a phenomenal triumph and was the start of a splendid continuation. His talent can be heard best when he interprets songs from Frank Sinatra, whose hundredth anniversary was celebrated in 2015. This led to numerous performances with Sofie, among which a beautiful concert on the stage of the O.L.T. Rivierenhof. We will hear still a lot from this singer, you bet!

GASTVOCALISTEN / Other Vocalists:

 

DUNJA MEES

 HELENA FONTYN

ROBERTO

Roberto is een rot in het vak en hij trad al dikwijls op met verschillende bigbands. Tijdens zijn legerdienst in Duitsland trad hij af en toe op met een Amerikaans bandje waardoor hij de muziek van zijn grootste idool, Frank Sinatra, leerde kennen. Ook met onze bigband staat hij regelmatig in de spotlights, samen met zijn zoon Yannick. Roberto is een autodidact, maar daardoor niet minder professioneel.

ROBERTO

Is an old hand and he already performed many times with different big bands. During his military service in Germany he sometimes performed with a little American band, by which he discovered the music of his greatest idol, Frank Sinatra. Also with our big band he often stands in the spotlights, together with his son Yannick. Roberto is a self-made man, but nevertheless a professional.

SONIA PELGRIMS

 ZINA

Zina trad al verschillende keren met onze band op, en zij moet ongeveer de jongste zangeres zijn waar we ooit mee hebben samengewerkt. Ze is zeker een opkomend talent. Momenteel loopt ze stage bij Sofie met de bedoeling zich te vervolmaken. Ze stond ook al op het podium met Kate Ryan, Kathrina & The Waves, The Gibson Brothers en Coco Junior. Ze is actief in verschillende bands waarmee ze in heel België optreedt en ze geeft zelf zangles.

 

ZINA

She already performed many times with our band and she must be the youngest singer ever we worked with. She surely is a rising talent. At the moment she is practicing with Sofie to perfect herself. She already stood on stage with Kate Ryan, Kathrina & The Waves, The Gibson Brothers and Coco Junior. She is working with different bands performing in whole Belgium and she is giving singing lessons herself.

 

SOFIE DEE

Manusje-van-alles Sofie Dhondt dwarrelt door alle soorten muziekstijlen heen. Aan het conservatorium in Gent behaalde ze haar master in jazz, optie zang, waar ze les kreeg van haar naamgenote Sofie. In 2007 was ze bij de laatste 20 van Idool, maar moest ze afhaken wegens een internationaal contract voor de musical Grease. Een jaar later was ze bij de laatste 4 groepen van X-factor, waar ze een muzikale samenwerking met Eric Melaerts aan overhield. Verder is ze ook een bekende naam in de dubstep en drum and base wereld waar ze melodische intermezzo’s brengt tussen het gedreun van mannelijke rappers. Sofie is verder ook percussioniste en zangeres bij Gloria, een nieuw hiphoptalent.

Jack of all trades Sofie Dhondt whirls through all kinds of music styles. At the conservatory in Gent she obtained her master class in jazz, option singing, where she got lessons from her namesake Sofie. 2007 she was one of the twenty best singers from the TV contest Idool, but she had to cancel because she had an international agreement for the musical Grease. A year later she was one of the four best groups from X-factor, where she obtained a musical co-operation with Eric Melaerts. Sofie is also famous in the dubstep and the drum and base world, where she brings melodious intermezzos between the boom of male rappers. She is at last also percussion player and singer from Gloria, a new hiphop talent.